8/12/10

Το δικό μας Μουσείο!

Λαογραφικό Μουσείο

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος δημιουργήσαμε ένα Λαογραφικό Μουσείο στην τάξη μας. Συγκεντρώσαμε αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι παλιά στην καθημερινή τους ζωή. Καλέσαμε τους συμμαθητές μας από τις μικρότερες τάξεις να δουν τα εκθέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου